top of page
EdSpace talk 12 - thumnail.png

EDSPACE

Where transformation happens

Home: Welcome
Home: Courses
Home: About
117216913_3200149046746686_5252071803222904549_o.jpg

Về EdSpace

Chúng tôi tin rằng mỗi người học là một cá thể độc đáo và trải nghiệm học tập là duy nhất với từng học viên. Để giúp học viên xây dựng hệ thống kiến thức và kỹ năng vững chắc, có tư duy mạch lạc và ngôn ngữ thành thạo, các lớp học EdSpace được xây dựng trên nền tảng tiếp cận ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp (communicative approach) kết hợp tư duy phản biện (critical thinking).

 

 

  

 

 

Các hoạt động trong lớp học được xây dựng bài bản theo hướng tích hợp năng lực ngôn ngữ để giải quyết vấn đề (competence-based & problem-based). Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học truy vấn (enquiry-based teaching), đồng thời người học được hướng dẫn phương pháp tự nghiệm/ phản tỉnh (self-reflection) để biến những điều học được thành năng lực của mình.

  

Chương trình học tại EdSpace gồm nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao theo hình thức online* thông qua ứng dụng lớp học trực tuyến Classin và Learning Gate course.edspace.vn, được cá nhân hoá với các buổi Mentoring & Tutoring nhằm giúp học viên xác định lộ trình, định hình phương pháp và phát triển năng lực học tập. Chúng tôi tin vào tiềm năng phát triển của học viên, do vậy chúng tôi luôn thử thách học viên vượt qua chính mình để chinh phục các mục tiêu lớn hơn.

*Học viên lớp online của EdSpace hiện đang sinh sống ở mọi miền đất nước và các lãnh thổ quốc tế khác như Mỹ, Úc, Pháp, Nhật, Philippines, Đài Loan...

Đội ngũ giáo viên: 

• Mr. Thông Hoàng, CELTA Cambridge, IELTS 8.5 overall

• Ms. Hoà Ninh, BA TEFL, MA of Applied Linguistics, UK, IELTS 8.5 overall

• Ms. Thảo Vũ, CELTA Cambridge, IELTS 8.5 overall

• Mr. Bảo Huỳnh, BA TEFL, TKT Cambridge, IELTS 8.5 overall

• Mr. Lập Võ, BA TEFL, IELTS 8.5 overall

• Ms. Trang Nguyễn, MA TESOL, IELTS 8.0 overall

• Ms. Thi Trần, MA ELT, Taiwan, IELTS 8.0 overall

• Ms. Vy Thái, MA TESOL, UK, IELTS 8.0 overall

• Ms. Uyên Nguyễn, BA TEFL, IELTS 8.0 overall

• Mr. Dũng Trần, TESOL Diploma, IELTS 8.0 overall

Giao diện lớp online trên EdSpace Learning Gate, toàn bộ bài học đều được ghi hình để học viên ôn tập khi cần.

Giao diện Learning Gate dành cho các hoạt động sau lớp học

00_a5377ea-7ee6-4919-af3f-6285a2dcc0c.jpg
00_f130b73-6c49-455c-aa22-1e92e079bf4.jpg

- Một số hình ảnh về EdSpace -